Izerska magistrala turystyki pieszej

Projekt Nová Hřebenovka

Chęć nawiązania do starych tradycji wraz z koniecznością oddzielenia z przyczyn bezpieczeństwa trasy dla turystów pieszych od trasy rowerowej doprowadziły w roku 2001 do opracowania założenia magistrali, która by w pewnym sensie powtarzała ideę i trasę pierwotnej Modrej Hřebenovki. Chodzi o połączenie rejonu Czesko-Saksońskiej Szwajcarii, Gór Łużyckich i Żytawskich z pasmem Ještědu, Górami Izerskimi i Karkonoszami. Po jej zakończeniu droga powinna ponownie łączyć rejony skalne w Saksonii pod Hinterhermsdorf ze Śnieżką. Izerska magistrala dla turystyki pieszej jest jedną z pierwszych zakończonych części wspaniałego projektu.


przypadkowe fotografie z galerii Praca nad projektem »
Fotografie z galerii Praca nad projektem
Fotografie z galerii Praca nad projektem
Fotografie z galerii Praca nad projektem
Fotografie z galerii Praca nad projektem
Fotografie z galerii Praca nad projektem
Fotografie z galerii Praca nad projektem

Historyczne etapy projektu

II/2001 opracowanie założenia projektu
2002 – III/2003 opracowanie „Studium perspektywicznego”/ARR/
II/2004 przygotowanie subprojektu części narciarskiej w Oybinie – Saksonia
27.2.2004 seminarium „Wielofunkcyjna magistrala turystyczna dla turystyki pieszej Euroregionu Nysa” w ERN
II-VIII/2004 przygotowanie subprojektu ”Izerska magistrala dla turystyki pieszej”, wykonawca woj. libereckie (Liberecký kraj)
V-VII/2004 realizacja I etapu – „Południowa odnoga – turystyczny most Rádlo”, wykonawca projektu Mikroregion Císařský kamen
VI-X/2004 przygotowanie subprojektu „Ośrodek informacyjno-usługowy Wielofunkcyjnej magistrali turystycznej Euroregionu Nysa – lokalizacja Rádlo (JN)”, wykonawca projektu NISA, o.p.s.
II-X/2005 realizacja subprojektu „Nová Hřebenovka – prezentacja internetowa”, wykonawca projektu NISA, o.p.s., współfinansowany przez Phare
II-XII/2005 realizacja subprojektu ”Nová Hřebenovka – mapa”, wykonawca projektu Sdružení pro rozvoj CR LK, współfinansowany przez Phare
VI/2005 – I/2006 realizacja subprojektu „Nová Hřebenovka – studium wykonalności centrum dla odwiedzających Rádlo”, wykonawca projektu NISA,o.p.s., współfinansowany przez Phare
VI/2005 – VI/2006 realizacja subprojektu „Turystyczny produkt Nová Hřebenovka”, wykonawca projektu NISA, o.p.s., współfinansowany przez SROP
IX/2005 – VI/2007 realizacja subprojektu „Izerska magistrala dla turystyki pieszej” wykonawca projektu woj. libereckie, współfinansowany z FMP w ramach Inicjatywy Wspólnoty INTERREG III A
X/2005 – VI/2006 realizacja subprojektu „Nová Hřebenovka – trzy kraje, jeden cel (RCz – Saksonia), wykonawca projektu NISA, o.p.s., współfinansowany z FMP w ramach Inicjatywy Wspólnoty INTERREG III A
X/2005 – VI/2006 realizacja subprojektu „Nová Hřebenovka – trzy kraje, jeden cel (RCz – Polska), wykonawca projektu NISA, o.p.s., współfinansowany z FMP w ramach Inicjatywy Wspólnoty INTERREG III A
VI/2006 Zatwierdzone przez konferencję międzynarodową Memorandum o współpracy podmiotów w korytarzu Novej Hřebenovki
IX/2006 – VI/2007 realizacja subprojektu „Nová Hřebenovka – projekt oznakowania”, wykonawca projektu NISA, o.p.s., współfinansowany z FMP w ramach Inicjatywy Wspólnoty INTERREG III A