Jizerská magistrála pro pěší turistiku

Pytlácké kameny

Jeden z  vrcholů Středního jizerského hřebene s výrazným skaliskem na temeni. Pytlácké kameny (974 m). jsou vynikajícím vyhlídkovým místem, z něhož je skvěle vidět do údolí Jizery na Velkou jizerskou louku s klečovišti a se zbytky osady Velká Jizera, s Vysokým jizerským hřebenem v pozadí, ale i na opačnou stranu na Malou jizerskou louku, Jizerku a Vlašský hřeben. Skály byly pojmenovány po králi jizerskohorských pytláků Hennrichovi. Ví se něm málo: prý za napoleonských válek dezertoval z armády a skrýval se v boudě z kůry pod kameny na hřebeni a odtud chodil pytlačit. Lesníci jej nenáviděli ze všech pytláků nejvíce, ale Hennrich býval prý pytlákem – kavalírem. Jednou se chtěl prý pomstít hajnému z Jizerky Johannu Stefanovi, přezdívanému Schneider Hansl. Namířil na něj otevřeným oknem do hájovny, ale lesníka nakonec zachránila jeho těhotná žena, která se mezi muže a pušku postavila a řekla legendární větu: „Střelíš –li, zastřelíš tři!“ Hennrich se prý jen usmál a odešel. Hajný mu Schneider Hansl ale jeho velkorysost neoplatil; byl u toho když Hennricha nabírajícího v lese vodu zezadu zastřelil revírník Hub z Jizerky. Pytláka, kterého obestírala aura nezranitelnosti, našli později ležet mrtvého nedaleko v lese. Na místě pod Pytláckými kameny byl brzy nato vztyčen kříž s Hennrichovým jménem a datem 1813, kdy dezertér přišel do Jizerských hor.

náhodné fotografie z galerie Pytlácké kameny »
Fotografie z galerie Pytlácké kameny
Fotografie se připravuje
Fotografie se připravuje