Jizerská magistrála pro pěší turistiku

Jizerka

Jizerka administrativně patří k obci Kořenov a je nejvýše položenou (861 m) a patrně i nejpůvabnější osadou Jizerských hor. Tvoří charakteristickou luční enklávu uprostřed hor s roztroušenými chalupami. K vzhledu Jizerky patří neodmyslitelně čedičový kužel Bukovce (1005 m). Od roku 1995 je díky původní skladbě zdejších romantických dřevěných i kamenných domů památkovou rezervací lidové architektury.

Jizerka je připomínána poprvé roku 1539 jako obydlí českých ptáčníků, podle tradice zde v roce 1570 postavil v  místě, kde dnes stojí Chata pod Bukovcem Elias Linke první chalupu. V dalších staletích byla Jizerka předmětem sporu mezi frýdlantskou německou a navarovskou českou šlechtou. Spory skončily roku 1591 prodejem osady frýdlantskému panství. Jméno Jizerka patrně pochází od říčky, která osadou protéká. Na Jizerce původně žili v nuzných chatrčích nejen čihaři, ale i dřevorubci a pastevci. Tak tomu bylo po celá staletí, teprve na počátku 19. století (1828) zde byla sklářem Franzem Riedelem postavena první huť, jejíž zbytky jsou dosud patrné poblíž dřevěného tzv. panského domu – původního obydlí huťmistra (dnes penzion Panský dům). V roce 1866 zde byla zřízena druhá sklářská manufaktura, jejíž budova sloužila svému účelu do roku 1911. Později byla přeměněna na dětský tábor, následně byla v troskách, dnes je pietně obnovena a je v ní stylová restaurace. Dalším významným objektem v centru osady je známá Chata Pyramida (pojmenovaná podle kamenné pyramidy před vchodem, připomínající pravděpodobně návštěvu Wilhelma hraběte Clam-Gallase), poblíž je v budově staré školy informační středisko a muzeum.

náhodné fotografie z galerie Jizerka »
Fotografie z galerie Jizerka
Fotografie z galerie Jizerka
Fotografie z galerie Jizerka

Jizerka byla ve středověku proslulým nalezištěm vzácných minerálů. Vypráví se o ní celá řada pověstí, v nichž figurují tajemní vlašští prospektoři a jejich kozlové, kteří hlídali drahokamy, obrovské valouny zlata a obří perly. Řada drahokamů se skutečně našla v Safírovém potůčku, který je přítokem říčky Jizerky: rubíny a safíry – údajně nejkrásnější v Čechách, černé spinely, zirkony a ametysty. Zvláště hojný zde býval ilmerit zvaný iserin – černý nerost používaný v minulosti pro výrobu smutečních šperk. Celkem zde bylo objeveno přes 40 druhů minerálů. Dnes je veškerá prospektorská činnost na nalezištích kvůli ochraně unikátní horské přírody zakázána.

Jizerka je již od 19. století vyhledávaným turistickým centrem hor – řada chalup byla přeměněna na rekreační objekty, po odsunu původních obyvatel po roce 1945 je atraktivní osada využívána takřka pouze rekreačně. Roku 1971 zde byla otevřena naučná stezka Bukovec – Jizerka – Rašeliniště Jizerky, první v tehdejším Libereckém kraji.