Jizerská magistrála pro pěší turistiku

Hnojový dům

K osadě Jizerka celá desetiletí neodmyslitelně patříval tzv. Hnojový dům, předposlední chalupa na pravé straně cesty vedoucí z Jizerky směrem k močálům a Smědavě. Proslula zejména díky svému majiteli – Gustavu Ginzelovi, známému horolezci, cestovateli, fotografovi a sběrateli kuriozit, jimiž naplnil chalupu až po okraj. Dům získal přízvisko „Hnojový“, neboť v něm byl po vystěhování původních obyvatel druhé světové válce na nějaký čas zřízen kravín, a zchátralé stavení zachránil až G. Ginzel, který nejprve hnůj rozřezal, vyplavil zavedením blízkého potoka do objektu a poté jej prodal (podle tradice za něj získal údajně více, než kolik zaplatil za samotný objekt). Chalupu postupně zrestauroval a vybavil. Známé byly jeho antiznásilňovací postele, vycpaní králíci s jeleními parůžky, stereozáchody; cestovatel však shromáždil také trofeje ze svých cest, nádherné kousky zdejšího lidového malovaného nábytku a cennou sbírku památek na začátky liberecké turistiky. Hnojový dům také dlouhá léta sloužil jako jakési alternativní informační centrum, muzeum Jizerských hor a nouzová ubytovna, kde se scházeli mladí turisté a příznivci alternativních stylů života především z východního Německa. O Hnojovém domě a jeho majiteli se zvláštní životní filosofií byla napsána celá řada článků, natočeno o něm bylo několik dokumentárních filmů.

náhodné fotografie z galerie Hnojový dům »
Fotografie z galerie Hnojový dům
Fotografie se připravuje
Fotografie se připravuje

Původní Hnojový dům, nazývaný často také německy Misthaus, vyhořel z dodnes ne zcela jasných příčin 24. srpna 1995 v době pobytu jeho majitele v Austrálii. V troskách kamenného chléva pak Gustav Ginzel přežil první zimu, později byla postavena replika stavby, původní kouzlo a atmosféru objektu se však chalupě plně vrátit nepodařilo a sláva domu pomalu vyhasíná v posledních letech, kdy se zde Gustav Ginzel již trvale nezdržuje.