Jizerská magistrála pro pěší turistiku

Rašeliniště na Čihadle

Jedno z nejznámějších jizerskohorských rašelinišť, chráněné od roku 1960. Nachází se v mělkém sedle (975 m) přesně na rozvodí Baltského a Severního moře, z rašeliniště vytéká jeden z přítoků Černého potoka (k severu) a říčka Jedlová (k jihu). Jméno dostalo podle čihařů, kteří zde lapali ptáky na tahu.

Čihadelské rašeliniště patřilo díky své lokalizaci uprostřed smrkového lesa k nejpůvabnějším vrchovištím v  Jizerských horách, dnes jeho krásu poněkud degraduje vytěžené a pomalu zarůstající okolí, které způsobuje také vysychání rašelinných jezírek. Samotná rezervace si však osobitý vzhled s charakteristickou faunou a flórou udržela dodnes. V roce 2000 bylo v okolí vysázeno na tisíce nových sazenic stromů a ve spolupráci Správy CHKO Jizerské hory a Nadace pro obnovu a záchranu Jizerských hor zde byla vybudována nová dřevěná vyhlídková věž se základními informacemi o vrchovišti.

S rašeliništěm je spojována celá řada starých jizerských pověstí. Známá je ta o nehodném zvoníkovi z Hejnic, jehož hříchy kdysi umlčely tamní zvony. Zvony odčaroval až kat, který k čihadelskému močálu s velkou námahou přivlekl černého kohouta – zakletou duši zvoníka – a se zaříkadly ji vhodil do bezedné tůně. Bezednost Čihadel byla demonstrována jinou pověstí, podle níž do jednoho z jezírek kdysi spadla místnímu dřevaři sekera s  monogramem a stejný nástroj po čase vylovili rybáři u jednoho rybníka ve Slezsku. Ve skutečnosti však dosahuje hloubka rašeliniště cca 4 metrů.

náhodné fotografie z galerie Rašeliniště na Čihadle »
Fotografie se připravuje
Fotografie z galerie Rašeliniště na Čihadle
Fotografie z galerie Rašeliniště na Čihadle