Jizerská magistrála pro pěší turistiku

Klečové louky

Rezervace nacházející se na rozvodí mezi horou Jizerou a křižovatkou Na Kneipě. Jizerská magistrála prochází přímo skrze rezervaci, která se tak dělí na dvě hlavní rašeliniště – Malou klečovou a Velkou klečovou louku. Uprostřed mohutných porostů kleče se nachází několik rašelinných bezlesí s jezírky, naleziště řady vzácných druhů, typický je zde suchopírek trsnatý a ostřice chudokvětá. Horní okraj vrchoviště je pro turisty zpřístupněn dřevěným povalovým chodníčkem, který vede do míst s vyhlídkovou plošinku, za níž nad rašeliništěm dominuje hora Jizera. Informační tabule zde podává podrobný výklad o rašeliništi a rostlinných druzích, které s ezde vyskytují.

náhodné fotografie z galerie Klečové louky »
Fotografie z galerie Klečové louky
Fotografie z galerie Klečové louky
Fotografie z galerie Klečové louky