Jizerská magistrála pro pěší turistiku

Lysé skály

Zhruba kilometr od Oldřichovského sedle se nacházejí Lysé skály, horolezecky významné mohutné žulové skalní bloky; v hřebeni pokrytém bučinou jsou zdaleka viditelné i z Oldřichova v Hájích. Odbočkou zeleně značené turistické cesty přístupná vyhlídka je umístěna na rampě jihovýchodně od vrcholu Lysých skal. Na vrcholové, pouze lezecky přístupné plošině se nacházejí skalní hrnce velikosti vany; tzv. skalní hrnce – mrazem a vodou vytvořené prohlubně pravidelných tvarů, které v jizerskohorských pověstech byly považovány za obětní hrnce či za otisky zadnic samotných čertů.

náhodné fotografie z galerie Lysé skály »

Z vyhlídky se nabízí jeden z nejkrásnějších pohledů na severní svahy Jizerských hor od Poledníku až se Smrku a do údolí řeky Jeřice a dále na Liberec, kde výhled uzavírá mohutná kulisa Ještědského hřbetu. Nad celou zdejší oblastí buků a skal se za větrných nocí se podle pověsti vznáší duch zlého panského hejtmana Christiana Platze z Ehrenthalu, který v 18. století tak trápil poddané, že musí za trest do konce světa rozřezávat pilou balvany jizerské žuly a za větrných nocí bloudit mezi skalami.