Jizerská magistrála pro pěší turistiku

Desatero jizerského turisty

Fotografie z galerie Jizerské skály
Fotografie z galerie Příroda Albrechtice u Fr. - Hemmrich
Fotografie z galerie Jizerské skály
Fotografie z galerie novinky

„Umytí nohou rumem nebo žitnou kořalkou posílí na další cestu. Puchýře na nohou nestříhejme, nýbrž protáhněme jimi nit; odřené nohy natřeme jelením lojem. Proti tzv. „cestovnímu vlku“ je nejlepším prostředkem lůj a mytí chladnou vodou.“

Ferdinand Thomas – učitel tanvaldské reálky, 1887.


1. Na túru se pořádně obleč a při výběru bot měj na paměti, že i když velká část magistrály vede po měkkých lesních cestách, často půjdeš i po silničkách s tvrdým povrchem či naopak bažinatým okolím rašelinišť – ideální jsou lehčí nepromokavé trekkingové boty.

2. Kup si dobrou mapu a předem naplánuj, kterou část magistrály si projdeš.

3. Jizerské hory jsou severským pohořím co se četnosti dešťů týče, nezapomeň si přibalit pláštěnku; jizerští horalé se nestydí ani za deštník.

4. Na delší túru choď ve skupině nejméně tří osob. Při úrazu mohou vždy dva dopravit třetího do bezpečí nebo jeden může zůstat u postiženého a druhý vyhledá pomoc.

5. Pohybuj se jen po vyznačených turistických cestách, které tvoří magistrálu, v případě snížené viditelnosti se můžeš v některých úsecích orientovat i podle tyčového značení.

6. Takřka z každého místa Jizerských hor je možné se během dvou hodin dostat do civilizace, přesto však nepodceňuj možnost zbloudění některé odlehlé oblasti, například horní tok Jizery.

7. V Jizerských horách hlady nebudeš, je zde hustá síť občerstvovacích zařízení a to v denní době i na hřebenech. Ani ze žízně tu neměj strach, voda je v Jizerských horách takřka na každém kroku.

8. Chraň horskou přírodu – i v Jizerských horách platí stará zásada, že co se do hor přinese, odnáší se zase v batohu zpět.

9. Jizerských rašelinišť se neboj, nejsou bezedná a takřka nikdo v nich dosud nezahynul; nenič je ale svými kroky ani trháním rostlin a kleče.

10. V případě nebezpečí, ohrožení či nesnází se neboj kontaktovat Horskou službu.