Jizerská magistrála pro pěší turistiku

Projekt Nová Hřebenovka

Snaha o navázání na staré tradice společně s nutností oddělit z bezpečnostních důvodů trasy pěších turistů od cyklistů vedly v roce 2001 k vypracování záměru magistrály, která by do jisté míry kopírovala myšlenku a trasu původní Modré hřebenovky. Snahou je propojit krajinu Českosaského Švýcarska, Lužických a Žitavských hor s Ještědským hřebenem, Jizerskými horami a Krkonošemi. Po dokončení by měla „hřebenovka“ opět spojovat saské skalní oblasti u Hinterhermsdorfu se Sněžkou. Jizerská magistrála pro pěší turistiku je jednou z prvních dokončených částí velkolepého projektu.


náhodné fotografie z galerie Práce na projektu »
Fotografie z galerie Práce na projektu
Fotografie z galerie Práce na projektu
Fotografie z galerie Práce na projektu
Fotografie z galerie Práce na projektu
Fotografie z galerie Práce na projektu
Fotografie z galerie Práce na projektu

Historické mezníky projektu

II/2001 Zpracován záměr projektu
2002 – III/2003 Zpracována „Vyhledávací studie“ /ARR/
II/2004 Příprava subprojektu lyžařské části v Oybinu - Sasko
27.2.2004 Seminář Multifunkční turistická magistrála Euroregionu Nisa na ERN
II-VIII/2004 Příprava subprojektu „Jizerská magistrála pro pěší turistiku“, nositel projektu Liberecký kraj
V-VII/2004 Realizace I. etapy – „Jižní větev – turistický most Rádlo“, nositel projektu Mikroregion Císařský Kámen
VI-X/2004 Příprava subprojektu „Informační a servisní středisko Multifunkční turistické magistrály Euroregionu Nisa – lokalita Rádlo (JN)“, nositel projektu NISA, o.p.s.
II-X/2005 Realizace subprojektu „Nová Hřebenovka – internetová prezentace“, nositel projektu NISA, o.p.s., spolufinancováno z Phare
II-XII/2005 Realizace subprojektu „Nová Hřebenovka – mapa“, nositel projektu Sdružení pro rozvoj CR LK, spolufinancováno z Phare
VI/2005 – I/2006 Realizace subprojektu „Nová Hřebenovka – studie proveditelnosti návštěvnické centrum Rádlo“, nositel projektu NISA, o.p.s., spolufinancováno z Phare
VI/2005 – VI/2006 Realizace subprojektu „Turistický produkt Nová Hřebenovka“, nositel projektu NISA, o.p.s., spolufinancováno ze SROP
IX/2005 – VI/2007 Realizace subprojektu „Jizerská magistrála pro pěší turistiku“, nositel projektu Liberecký kraj, spolufinancováno v rámci Iniciativy Společenství INTERREG III A
X/2005 – VI/2006 Realizace subprojektu „Nová Hřebenovka – tři země, jeden cíl (ČR – Sasko)“, nositel projektu NISA, o.p.s., spolufinancováno z FMP v rámci Iniciativy Společenství INTERREG III A
X/2005 – VI/2006 Realizace subprojektu „Nová Hřebenovka – tři země, jeden cíl (ČR – Polsko)“, nositel projektu NISA, o.p.s., spolufinancováno z FMP v rámci Iniciativy Společenství INTERREG III A
VI/2006 Mezinárodní konferencí schváleno Memorandum o spolupráci subjektů v koridoru Nové Hřebenovky
IX/2006 – VI/2007 Realizace subprojektu „Nová Hřebenovka – návrh značení“, nositel projektu NISA, o.p.s., spolufinancováno z FMP v rámci Iniciativy Společenství INTERREG III A