Jizerská magistrála pro pěší turistiku

Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor opět podpoří ekologickou výchovu dětí ( zobrazit všechny aktuality )

18. 10. 2010


V rámci právě vyhlašovaného grantového programu podpoří Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor již po deváté děti a jejich pedagogy z mateřských, základních i středních škol v Libereckém kraji.Program se týká též neziskovek a organizací pracujících s mládeží. Smyslem tohoto projektu je povzbudit učitele k větší aktivitě v ekologicko - výchovném vzdělávání mládeže.

Program je zaměřen na školy, které chtějí realizovat rozsahem nevelký, zajímavý, ekovýchovný projekt pro děti. Potřebují na něj finanční prostředky a nechtějí vyplňovat složitou žádost o grant. Preferovány jsou projekty, na jejichž přípravě a realizaci se účastníci aktivně podílí, a které podporují jejich vlastní iniciativu. Granty nejsou poskytovány na návštěvy škol na "hotových" programech středisek ekologické výchovy. Děti by měly poznávat přírodu v přírodě, a proto mají přednost terénní projekty.

Školy mohou podávat žádosti až do konce ledna příštího roku na formuláři, který je možné stáhnout na stránkách nadace (http://jizerky.ecn.cz). Přednost budou mít ty projekty, které budou mít přímou vazbu na Jizerské hory, a u kterých bude kladen důraz na práci v terénu.

Prostředky na tento program získává Nadace od podnikových dárců, jako například Lesy České republiky, s.p., ale i od Krajského úřadu Libereckého kraje, nadace Preciosa a regionálních firem. Tento grantový program vyhlašuje nadace již po deváté.

Za celou historii tohoto grantového programu bylo podpořeno již 75 žádostí celkovou částkou přesahující jeden milion korun.


Bližší informace k vyhlašovanému programu můžete nalézt zdeVíce informací poskytne:

Ondřej Petrovský, ředitel Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor